This page is dynamically generated in front-end, don’t edit or add any content here!

To edit / add Nursing Camp events, use the dedicated section from the main menu.

Programul evenimentului

OraActivitateOraActivitate
10:00-11:00 Intro Academie
Monitorizarea funcțiilor vitale
12:30-13:00 O zi din viața unui asistent medical
Tur virtual
11:00-12:00 Decizii în situații critice
Study Case - Breakout Rooms
13:00-13:45 Speed Dating Asistenți Medicali
Studenți ai Academiei Europene pentru Asistenți Medicali
12:00-12:30 Pauză de masă 13:45-14:00 Sesiune de Feedback
OraActivitate
10:00-11:00 Intro Academie
Monitorizarea funcțiilor vitale
11:00-12:00 Decizii în situații critice
Study Case - Breakout Rooms
12:00-12:30 Pauză de masă
12:30-13:00 O zi din viața unui asistent medical
Tur virtual
13:00-13:45 Speed Dating Asistenți Medicali
Studenți ai Academiei Europene pentru Asistenți Medicali
13:45-14:00 Sesiune de Feedback