Importanța asistentului medical pentru viața și sănătatea pacienților

Fie că vorbim despre o simplă consultație medicală, o intervenție chirurgicală sau o spitalizare prelungită, pacientul este îngrijit și monitorizat de către o echipă medicală, formată, în majoritatea cazurilor, din medici și asistenți medicali. Asistentul medical este prezent pe întregul parcurs al îngrijirii medicale și activitatea sa vine în completarea celei desfășurate de către medic. Iată câteva motive pentru care se poate spune, fără îndoială, că asistentul medical joacă un rol esențial în procesul de vindecare al pacienților.

1. Un asistent medical empatic menține o legătură strânsă cu pacienții

Contactul permanent cu oamenii este un aspect cheie al meseriei de asistent medical, întrucât această activitate presupune interacțiunea și comunicarea cu pacienții, dar și cu întreaga echipă medicală. Fiecare zi din activitatea unui asistent medical este marcată de momente bune și momente mai tensionate, deopotrivă, astfel că putem spune că viața profesională a unui asistent medical poate fi asemănată cu un carusel.

De cele mai multe ori, între pacienții internați și asistenții medicali se leagă relații strânse, în mod natural. Acest lucru se întâmplă datorită faptului că asistentul medical este cel care interacționează cel mai des cu pacientul, în fiecare zi. Astfel, asistentul medical ajunge să cunoască detalii despre starea fizică, psihică și emoțională a pacientului pe care îl are în grijă, devenindu-i confident. 

Este bine-cunoscut faptul că starea psiho-emoțională a pacienților influențează puternic evoluția procesului de vindecare. Un pacient demotivat, deprimat sau anxios va avea un parcurs lent spre vindecare, în timp ce un pacient încrezător, energic și optimist se va reface mult mai ușor. Aici intervine rolul empatiei manifestată de asistentul medical, acesta având puterea de a influența modul în care evoluează starea pacienților pe care îi are în grijă.

2. Vigilența asistentului medical poate salva vieți

Asistentul medical este cel care vizitează cel mai frecvent pacienții internați, astfel că deține un set important de informații cu privire la evoluția stării de sănătate a acestora. În afara vizitelor medicale efectuate alături de echipa de medici, asistentul medical verifică periodic starea pacientului, îi administrează tratamentul prescris și recoltează probe pentru analizele medicale necesare. Astfel, asistentul medical este primul care poate observa dacă există modificări în starea pacientului, dacă acesta manifestă reacții secundare la tratamentul administrat sau dacă respectivul tratament are efectul scontat.

Nu de puține ori, aceste observații ale asistentului medical ajung să facă diferența în ceea ce privește starea pacientului, întrucât asistentul informează medicul specialist cu privire la respectivele situații, urmând ca medicul să facă intervențiile sau recomandările necesare. În multe dintre aceste cazuri, viețile pacienților spitalizați sunt salvate datorită vigilenței de care dă dovadă asistentul medical.

3. Un asistent bine instruit va ști să intervină la timp în situațiile-limită

Deoarece, în majoritatea timpului, asistentul medical este primul care observă modificările survenite în starea generală a pacienților, acesta va trebui să alerteze echipa medicală atunci când situația este una gravă. Cu toate acestea, unii pacienți necesită intervenția imediată atunci când viața le este pusă în pericol. Până la sosirea medicului, asistentul medical va trebui să aplice manevre de resuscitare sau să administreze un tratament de urgență, atunci când situația o cere. 

Este esențial ca instruirea de care beneficiază un asistent medical pe parcursul anilor de studiu să se bazeze într-o proporție foarte mare pe aplicarea practică a cunoștințelor teoretice. Prin exersarea intensivă a manevrelor și a procedurilor pe care viitorul asistent medical le va efectua în timpul activității, se creează reflexe bune și automatisme care se vor dovedi a fi foarte utile. Din acest motiv, este important ca persoanele care își doresc să urmeze o carieră în asistența medicală să se orienteze către o instituție de învățământ care pune accentul pe practică, atunci când își pregătește studenții.

4. Munca asistentului medical o completează pe cea a medicului

Medicul specialist, medicii rezidenți și asistentul medical trebuie să formeze o echipă bine închegată, atunci când își desfășoară activitatea împreună. Chiar dacă există o ierarhie bine stabilită în rândul echipei medicale, relația dintre medici și asistenți trebuie să fie, mai presus de toate, una de colaborare. Deoarece au sarcini diferite în îngrijirea și monitorizarea pacientului, activitatea medicului și cea a asistentului sunt complementare și depind una de cealalta.

Activitatea asistentului medical depinde de indicațiile terapeutice date de către medicul specialist, de deciziile specialistului cu privire la urmărirea pacientului (investigații imagistice, analize de laborator, monitorizarea funcțiilor vitale etc.), precum și de acordul acestuia atunci când sunt necesare intervenții neprevăzute. În același timp, medicul se bazează într-o mare măsură pe observațiile asistentului medical, pe parcursul monitorizării pacientului, dar și pe recomandările pe care asistentul medical le poate face cu privire la procesul de îngrijire.

În orice domeniu, indiferent de ierarhiile profesionale, membrii unei echipe pot învăța în mod constant unii de la alții, iar domeniul medical nu face, nici pe departe, excepție. Experiența și cunoștințele se acumulează în timpul anilor de studiu, dar mai ales pe parcursul activității profesionale, atât pentru asistenții medicali, cât și pentru medici. Din acest motiv, este deosebit de important ca membrii echipei medicale să comunice deschis și să fie dispuși să învețe în mod constant din situațiile cu care se confruntă.

Putem spune, fără rezerve, că asistentul medical reprezintă o punte solidă între medic și pacient, fiind cel care transmite informațiile în ambele direcții și completează activitatea medicului, cei doi având un scop comun: vindecarea pacientului. Gestionarea situațiilor-limită, comunicarea permanentă cu pacientul și încurajarea acestuia, toate acestea demonstrează că asistentul medical joacă un rol crucial pentru sănătatea și viața pacienților pe care îi îngrijește.

Toate articolele