NOTĂ DE INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL DE CĂTRE ACADEMIA EUROPEANA PENTRU ASISTENTI MEDICALI CANDIDAȚI

1. Despre această notă de informare

Această Notă de informare se adresează tuturor persoanelor interesate de programele educaționale ale Academiei Europene Pentru Asistenti Medicali (Academia), un program al Fundatiei pentru Educatie si Perfectionare, și explică modul în care Academia prelucrează datele cu caracter personal ale celor ce doresc să ne devină studenți, precum și ale părinților/tutorilor celor care sunt încă minori, pe întregul parcurs al procesului de recrutare. Scopul acestei Note este să vă explice, de asemenea, modul în care ne asigurăm că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate responsabil și în conformitate cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal care este aplicabilă.

Pentru scopurile acestei note de informare, Academia este operator de date cu caracter personal. Puteți găsi mai jos informații cu privire la identitatea și datele noastre de contact. De asemenea, tot mai jos puteți găsi datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor din cadrul Academiei.

Noi, cei de la Academia Europeana pentru Asistenti Medicali, și partenerii noștri luăm foarte în serios respectul față de datele dumneavoastră. Conformarea cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal și bunele practici în domeniu, precum și asigurarea unui climat de transparență, siguranță și încredere pentru pacienții noștri este o prioritate pentru noi, pentru care angajații, colaboratorii, partenerii și conducerea noastră își declară în mod ferm susținerea.

Această notă conţine informaţii importante. Aşadar, vă încurajăm să acordaţi timpul necesar pentru a o citi în întregime şi cu atenţie şi să vă asiguraţi că o înţelegeţi pe deplin. Pentru a facilita parcurgerea documentului, am inclus la sfârșitul acestei note un glosar care explică principalele noțiuni folosite (e.g. “date cu caracter personal”, “prelucrare” etc.). Nu ezitaţi să ne comunicaţi orice nelămuriri aţi avea. Dorim să fie clar pentru dumneavoastră cum folosim datele dumneavoastră şi modul în care le protejăm. Conţinutul acestei note de informare este pur informativ şi nu afectează drepturile pe care vi le oferă legislaţia. Vom face tot posibilul pentru a vă facilita exercitarea acestora.

Vă mulţumim pentru încrederea acordată şi modului în care lucrăm cu datele dumneavoastră.

2. Cine suntem noi

Academia Europeană pentru Asistenți Medicali este prima facultate cu program de licență din România dezvoltată împreună cu un partener educațional internațional, clasat în top 5 cele mai performante programe de licență cu specializarea nursing din Marea Britanie – Coventry University.

Astfel, misiunea noastră este să oferim tinerilor din România acces la un program academic la standarde internaționale, astfel că studenții noștri vor putea studia un program britanic de top fără a mai călători în afara țării, cu diploma oferită de Universitatea Coventry.

Dacă aveţi orice comentarii, sugestii, întrebări sau preocupări cu privire la orice informaţii din această notă sau cu privire la orice alte aspecte referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră pe care o realizăm, vă rugăm să nu ezitaţi să ne contactaţi oricând. În funcție de preferințele dumneavoastră, ne puteți contacta prin oricare dintre canalele de comunicare de mai jos.

Întreaga noastră echipă va depune toate eforturile rezonabile pentru a ne asigura că vă răspundem cât mai rapid şi complet.

Datele noastre de contact

Denumire completă: FUNDATIA PENTRU EDUCATIE SI PERFECTIONARE MEDICALA

Adresă sediu social: Bucuresti, Cal. Floreasca nr. 14A, et. 5, sector 1

Adresă corespondență: Str. Nicolae Caramfil nr. 85A, 014142, Bucuresti

Număr de telefon: 0799 782 506 Adresă de email: sabina.pantir@nursing-academy.eu

3. Ce date ale dumneavoastră prelucrăm

Datele cu caracter personal referitoare la dumneavoastră pe care le vom prelucra sunt datele obținute direct de la dumneavoastră sau de la persoane care va cunosc, cu acordul dumneavoastra, sau date rezutate pe parcursul urmarii de catre dumneavoastra a programelor noastre de studii si absolvirii acestora și includ următoarele categorii de date:

Detalii personale, cum ar fi: nume; prenume; sex; data naşterii/ vârsta; cetăţenie; cod numeric personal (CNP); adresa de locuinta; restul informațiilor din actul dumneavoastră de identitate (inclusiv data emiterii, data expirării actului, locul naşterii); semnătură; în anumite situații, informații cu privire la posibile condamnări penale; atunci când vizitați website-ul nostru – IP; cookies – pe baza consimțământului dumneavoastră.

 • Detalii de contact, cum ar fi: adresă; număr de telefon mobil/fix; adresă de email.
 • Informatii academice, cum ar fi nivelul de educație, școli frecventate/absolvite, situație școlară, rezultate la examinări naționale, nivelul de cunoaștere a limbii engleze și certificări în acest sens.
 • Imagine și voce, pe care le vom prelucra sub forma fotografiei și a video de prezentare a motivației personale pe care ni le veți transmite parte a dosarului de candidatură.
 • Date personale cu caracter special, cum ar fi stare de sănătate, dizabilități.
 • Detalii de plată, cum ar fi: adresă de facturare; numărul contului bancar sau al cardului bancar/ cod IBAN; numele şi prenumele titularului contului bancar sau al cardului bancar (poate fi altul decât dumneavoastră daca altcineva a efectuat o plata in numele si pentru dumneavoastra); data de la care cardul bancar este valabil; data expirării cardului bancar.
 • Opinii şi viziuni (pot include date cu caracter special), cum ar fi: orice opinii şi viziuni pe care ni le transmiteţi sau orice opinii şi viziuni pe care le postaţi public despre noi pe reţelele de socializare (social media) sau pe care le faceţi cunoscute pe alte canale publice.

După cum reiese din lista de mai sus, este posibil să ne furnizați informații cu privire la alte persoane – de exemplu, in cadrul motivației pe care ne-o transmiteți, parte a candidaturii. Atunci când acestea se referă la persoane identificate sau pe care le putem identifica, vom trata aceste informații drept date cu caracter personal ale acelor persoane şi le vom acorda şi lor protecţia necesară. Vom respecta însă cu strictețe obligația de păstrare a secretului profesional (inclusiv a secretului medical) pe care o avem față de dumneavoastră.

4. Sursa din care primim datele dumneavoastră

În cadrul procesului de recrutare, vom prelucra date cu caracter personal care vă privesc pe care le vom primi

 • De la dumneavoastră, atunci când vă exprimați interesul sau depuneți candidatura
 • De la părinții, profesorii sau cunoscuții dumneavoastră, atunci când unul dintre ei vă recomandă pentru luarea în considerare a candidaturii sau furnizează detalii cu privire la parcursul dumneavoastră școlar, semnează sau fac plăți pentru dumneavoastră, dacă aveți mai puțin de 18 ani pe perioada de recrutare.

5. Scopurile și temeiurile prelucrării datelor dumneavoastră

Scopurile pentru care prelucrăm date cu caracter personal referitoare la dumneavoastră în cadrul procesului de recrutare sunt următoarele:

 • Corespondența cu dumneavoastră pentru transmiterea de informații cu privire la programele noastre educaționale și la bursele disponibile;
 • Comunicarea cu dumneavoastră pe perioada evaluării candidaturii, pentru anunțarea rezultatelor procesului de recrutare, transmiterea și semnarea ofertelor;
 • Evaluarea candidaturii;
 • Evaluarea eligibilității și acordarea unei burse;
 • Semnarea ofertei condiționale și a celei finale;
 • Încasarea plății depozitului;
 • Desfășurarea procesului de înrolare;
 • Asigurarea egalității de șanse și a condițiilor optime de acces la educație pentru candidații cu probleme de sănătate sau dizabilități;
 • Comunicări de marketing, pe baza consimțământului dumneavoastră.

6. Temeiurile în baza cărora prelucrăm datele dumneavoastră

Pentru prezentarea programelor și burselor noastre, evaluarea candidaturii, transmiterea rezultatelor, transmiterea ofertelor și semnarea ofertelor, prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în vederea încheierii unui contract, în temeiul art. 6 alin. 1 lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 2016/679.

Pentru asigurarea egalității de șanse și a condițiilor optime de acces la educație pentru studenții cu probleme de sănătate și dizabilități, prelucrăm datele dumneavoastră personale cu caracter special in temeiul art. 9 alin. 2 lit. e) din Regulamentul (UE) nr. 2016/679.

Pentru comunicări de marketing sau sondaje, ne vom întemeia prelucrarea exclusiv pe consimțământul dumneavoastră, în conformitate art. 6 alin. 1 lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 2016/679.

Putem, de asemenea, prelucra datele dumneavoastră pentru îndeplinirea unor obligații legale, cum ar fi obligațiile de arhivare sau de a comunica unor autorităţi publice sau profesionale la cerere, anumite informaţii, în condițiile legii, caz în care ne întemeiem pe art. 6 alin. 1 lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 2016/679. De asemenea, sunt cazuri în care prelucrăm datele dumneavoastră în temeiul interesului nostru legitim, cum ar fi îmbunătățirea sistemelor și proceselor noastre (inclusiv prin realizarea de audituri) sau rezolvarea diferendelor. În aceste situații, ne întemeiem pe art. 6 alin. 1 lit. f) din Regulamentul (UE) nr. 2016/679.

7. Cui vom dezvălui datele dumneavoastră

Persoanele implicate în procedura de selecție a candidaturilor – parte din echipa internă a Academiei.

Coventry University, către care vom putea dezvălui datele candidaților înscriși, în vederea definitivării procesului de admitere.

Persoanele fizice sau juridice care oferă burse studenților Academiei, cărora le vom dezvălui datele dumneavoastră în vederea evaluării și încheierii contractului de bursă, în funcție de solicitările dumneavoastră.

Autorități publice din orice domeniu, din România sau Marea Britanie – la cererea acestora sau din inițiativa noastră, în condițiile legii.

Contabili, auditori, avocați și alți consultanți profesionali externi ai noștri din România sau din străinătate – aceștia vor fi obligați printr-o lege sau prin contractul încheiat cu noi să păstreze confidențialitatea datelor dumneavoastră.

Persoane fizice sau juridice care acționează ca persoane împuternicite ale Academiei, în diverse domenii (de exemplu, servicii de plată, servicii de arhivare sau distrugere de documente etc.) de oriunde din lume, pe care îi vom obliga însă să respecte cerințele legislației care vă protejează drepturile – aceștia prestează anumite servicii pentru noi.

Orice persoană, agenție sau instanță relevantă din România sau din alt stat – în măsura necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al nostru în instanță. Atunci când folosim o persoană fizică sau juridică drept persoană împuternicită pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, ne vom asigura că aceasta a încheiat un act scris cu noi prin care își asumă, printre alte obligații pe care legislația protecției datelor cu caracter personal le prevede, obligațiile de a (i) prelucra datele cu caracter personal numai potrivit instrucțiunilor noastre scrise pe care i le-am furnizat în prealabil și de a (ii) implementa efectiv măsuri pentru protejarea confidențialității și asigurarea securității datelor cu caracter personal. Ne vom asigura, de asemenea, că actul scris dintre noi și persoana împuternicită prevede pentru aceasta cel puțin toate celelalte obligații pe care le prevede legislația aplicabilă cu privire la protecția datelor cu caracter personal.

8. Cui și în ce condiții vom transfera datele dumneavoastră către o țară terță sau o organizație internațională

În acest moment, nu transferăm și nu intenționăm să transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau o parte dintre aceastea către persoane din state terţe sau către organizaţii internaţionale. Dacă va fi necesar să transferăm datele dumneavoastră către vreuna dintre destinațiile de mai sus, vă vom transmite în prealabil o nouă notă de informare cu privire la aceasta, și ne vom asigura că astfel de transferuri se vor realiza cu respectarea cerințelor legale aplicabile.

9. Cât timp vom stoca datele dumneavoastră

Vom stoca datele dumneavoastră de la momentul în care vă exprimați interesul de a deveni studentul nostru până la încheierea procesului de recrutare, și apoi pentru o perioadă de 6 luni, în interesul nostru legitim. Pentru stocarea datelor dumneavoastră (în format electronic), folosim serverele proprii sau ale altor companii specializate în arhivarea electronică.

10. Securitatea datelor dumneavoastră

Lucrăm din greu pentru a proteja clienții noștri, alte persoane ale căror date le prelucrăm şi pe noi înşine de accesul neautorizat şi de modificarea, divulgarea sau distrugerea neautorizată ale datelor pe care le prelucrăm. În special, am implementat următoarele măsuri tehnice și organizatorice de asigurare a securității datelor cu caracter personal:

 • Politici dedicate. Adoptăm și ne revizuim practicile și politicile de prelucrare a datelor clienților noștri și ale altor persoane, inclusiv măsurile fizice și electronice de securitate, pentru a ne proteja sistemele de acces neautorizat și alte posibile amenințări la securitatea acestora. Verificăm constant modul în care aplicăm propriile politici de protecţie a datelor cu caracter personal şi în care respectăm legislaţia protecţiei datelor.
 • Minimizarea datelor. Ne-am asigurat că datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt limitate la cele care sunt necesare, adecvate și relevante pentru scopurile declarate în această notă.
 • Restrângerea accesului la date. Restrângem cu strictețe accesul la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm la angajații, colaboratorii și alte persoane care nevoie să le acceseze pentru a le putea prelucra pentru noi. Toate aceste companii și persoane fizice sunt supuse unor obligații stricte de confidențialitate și nu vom ezita să îi tragem la răspundere și să încetăm colaborarea cu ei în cazul în care nu tratează protecția datelor dumneavoastră și ale altor persoane cu maximă seriozitate.
 • Măsuri tehnice specifice. Am achiziționat și utilizăm tehnologii care să asigure clienții noștri și alte persoane că securitatea datelor lor este protejată. Pentru a vă proteja securitatea datelor, vă recomandăm să nu folosiți stații de lucru publice (nesecurizate) sau stații cu acces multiplu si de asemenea să nu înmânați altor persoane documentul în format hârtie pe care sunt înscrise datele dumneavoastră personale.
 • Back-up-uri şi audituri de securitate. Lucrăm din greu pentru a proteja sistemele noastre de acces sau modificarea neautorizată sau accidentală ale datelor dumneavoastră și de alte posibile amenințări la adresa securității acestora. Din acest motiv, după ce ștergeți informații din conturile dumneavoastră, este posibil să nu ștergem imediat copiile pe care le-am creat sau back-up-urile pe care le-am realizat.  Realizăm arhive (back-up-uri) zilnice, pe care le păstrăm securizat pentru minimum șase (6) luni. Toate echipamentele tehnice pe care le folosim pentru prelucrarea datelor dumneavoastră sunt securizate și actualizate pentru a proteja datele. De asemenea, desfăşurăm, la intervale de timp regulate, audituri de securitate asupra sistemelor informatice pe care le folosim pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale clienţilor noştri şi ale altor persoane.
 • Asigurarea exactității datelor dumneavoastră. Este posibil ca din când în când să vă rugăm să confirmaţi exactitatea și/sau actualitatea datelor cu caracter personal cu privire la dumneavoastră pe care le prelucrăm.
 • Instruirea personalului. Ne instruim și testăm constant angajații și colaboratorii cu privire la legislația și cele mai bune practici în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal.
 • Anonimizarea datelor. Acolo unde este posibil și adecvat activității noastre, anonimizăm / pseudoanonimizăm datele cu caracter personal pe care le prelucrăm, astfel încât să nu mai putem identifica persoanele la care acestea se referă.
 • Controlul furnizorilor noştri de servicii. Introducem în contractele cu cei care prelucrează pentru noi (persoane împuternicite) sau împreună cu noi (alţi operatori – operatori asociaţi) clauze pentru asigurarea protecţiei datelor pe care le prelucrăm; această protecţie merge cel puţin până la minimul impus de legislaţie.

Deși luăm toate măsurile rezonabile pentru a asigura securitatea datelor dumneavostră, Academia nu poate garanta lipsa oricărei încălcări de securitate sau imposibilitatea de penetrare a sistemelor de securitate. În cazul nefericit și puțin probabil în care o astfel de încălcare va surveni, vom urma procedurile legale pentru limitarea efectelor și informarea persoanelor vizate.

11. Care sunt drepturile dumneavoastră și cum le puteți exercita

Tratăm drepturile pe care le aveţi în legătură cu prelucrarea pe care o realizăm asupra datelor referitoare la dumneavoastră cu maximă seriozitate. Vom continua să luăm toate măsurile rezonabile pentru a ne asigura că acestea sunt respectate.

Drepturile dumneavoastră
Pe scurt, drepturile dumneavoastră sunt următoarele:

 • Dreptul de acces la date. Aveţi dreptul de a obţine accesul la datele dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm sau la copii ale acestora; aveţi, de asemenea, dreptul de a obţine de la noi informaţii cu privire la natura, prelucrarea şi divulgarea acestor date.
 • Dreptul la rectificarea datelor. Aveţi dreptul de a obţine rectificarea inexactităţilor datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm.
 • Dreptul la ştergerea datelor(„dreptul de a fi uitat”). Aveţi dreptul de a obţine de la noi ştergerea datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm.
 • Dreptul la restricţionarea prelucrării datelor. Aveţi dreptul de a restricţiona prelucrarea datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm.
 • Dreptul de a obiecta. Aveţi dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor dumneavoastră de către noi sau în numele nostru.
 • Dreptul la portabilitatea datelor. Aveţi dreptul de a obţine transferul către un alt operator al datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm.
 • Dreptul la retragerea consimţământului. În situaţiile în care prelucrăm datele dumneavoastră în temeiul consimţământului dumneavoastră, aveţi dreptul de a vă retrage consimţământul; puteți face aceasta în orice moment, cel puţin la fel de uşor cum ne-aţi acordat iniţial consimţământul; retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră pe care am realizat-o înainte de retragere.
 • Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere. Aveţi dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră de către noi sau în numele nostru.

Puteţi obţine mai multe informaţii despre drepturile dumneavoastră consultând documentul disponibil pe site-ul Academiei în cadrul secțiunii dedicate politicii de confidențialitate/GDPR.

Cum vă puteți exercita drepturile

Pentru a exercita unul sau mai multe dintre aceste drepturi (inclusiv dreptul de a vă retrage consimțământul, atunci când vă prelucrăm datele pe baza acestuia) sau pentru a adresa orice întrebare despre oricare dintre aceste drepturi sau orice prevedere din această notă de informare sau despre oricare alte aspecte ale prelucrării datelor dumneavoastră de către noi, vă rugăm să folosiţi oricând doriţi detaliile de contact din secţiunea 2 de mai sus (Datele noastre de contact).
Vom încerca să răspundem cât mai rapid şi complet tuturor întrebărilor şi preocupărilor dumneavoastră şi să facilităm exercitarea drepturilor dumneavoastră.

12. Ce se poate întâmpla daca nu ne furnizați datele

Nu aveți o obligație de a ne furniza datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le-am menţionat în acest document. Cu toate acestea, dacă nu ne oferiți datele menționate în această notă de informare, nu va fi posibil pentru noi să vă prestăm serviciile pe care ni le solicitați.

13. Inexistența unui proces decizional automatizat

Respectul nostru pentru datele dumneavoastră include faptul că le acordăm atenția umană necesară, prin intermediul personalului nostru. În condiţiile actuale, în calitate de utilizator al serviiilor noastre, nu veți face obiectul unei decizii a noastre bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor dumneavoastră (inclusiv crearea de profiluri) care să producă efecte juridice cu privire la dumneavoastră sau care să vă afecteze într-un mod similar într-o măsură semnificativă.

14. Când se aplică această notă de informare

Această notă de informare se aplică în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cadrul procesului de recrutare a viitorilor studenți ai Academiei.
Prelucrarea datelor cu caracter personal ale studenților noștri face obiectul unei Note de informare specifice, pe care o puteți consulta pe website-ul Academiei.

15. Modificările acestei note de informare

Este posibil să modificăm această notă din când în când.

Vom posta această notă de informare, precum și orice nouă versiunea a acesteia și pe website-ul nostru, în cadrul secțiunii dedicate politicii de confidențialitate/GDPR.

De asemenea, vom păstra toate versiunile anterioare ale acestei note într-o arhivă pe website-ul nostru, pentru ca dumneavoastră să le puteți consulta oricând.

16. Ce semnifică termenii pe care i-am folosit în această notă

 • Autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal: o autoritate publică independentă care, potrivit legii, are atribuţii referitoare la supravegherea respectării legislaţiei protecţiei datelor cu caracter personal. În România, această autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal este Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).
 • Date cu caracter personal: orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (denumită „persoană vizată”). O persoană fizică este identificabilă dacă poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, de exemplu: nume,  număr de identificare, date de localizare, identificator online, unul/mai multe elemente specifice, proprii identității fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale a respectivei persoane. Astfel, de exemplu, în noțiunea de date cu caracter personal sunt incluse următoarele: numele și prenumele; adresa de domiciliu sau de reședință; adresa de email; numărul de telefon; codul numeric personal (CNP); date de geolocație. Categoriile de date cu caracter personal despre dumneavoastră pe care le prelucrăm sunt enumerate mai sus.
 • Categorii speciale de date cu caracter personal: datele cu caracter personal care: dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate; datele genetice; datele biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice; datele privind sănătatea, viața sexuală sau orientarea sexuală a unei persoane fizice.
 • Operator: persoana fizică sau juridică care decide de ce (în ce scop) şi cum (prin ce mijloace) sunt prelucrate datele cu caracter personal. Potrivit legii, răspunderea pentru respectarea legislaţiei referitoare la datele cu caracter personal revine în primul rând operatorului. În relația cu dumneavoastră, noi suntem operatorul, iar dumneavoastră sunteți persoana vizată.
 • Persoană împuternicită: orice persoană fizică sau juridică care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului, alta decât angajaţii operatorului.
 • Persoană vizată: persoana fizică la care se referă (căreia îi „aparțin”) anumite date cu caracter personal. În relația cu noi (operatorul), dumneavoastră sunteți persoana vizată.
 • Prelucrare a datelor cu caracter personal: orice operațiune / set de operațiuni efectuată/efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea mijloacelor automatizate; de exemplu: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea respectivelor date cu caracter personal/seturi de date cu caracter personal. Acestea sunt doar exemple. Practic, prelucrarea înseamnă orice operaţiune asupra datelor cu caracter personal, indiferent dacă prin mijloace automate sau manuale.
 • Stat terț: un stat din afara Uniunii Europene și a Spațiului Economic European.